Categories
Pojekts "Pusceļa māja"

Noslēdzies projekts Pusceļa māja

Ar milzīgu pateicību visiem darbu darītājiem, Zvannieku ģimene 31.augustā noslēdza projektu Pusceļa māja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO Fonds” (Līguma identifikācijas Nr. 2010.CHo4/mic-139) ietvaros. Pateicoties šīs programmas piešķirtajam finansējumam ir veikts nopietns ieguldījums mūsu bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Projekta ietvaros ir izremontētas 3 dzīvojamās telpas, atjaunota senā ārdurvju aila mājas otrā pusē, kur klāt pienāk svaigi bruģēta taciņa un apkārt mājai izveidota sēta – senai lauku mājai atbilstošs zedeņu žogs.

Kopā ar saviem draugiem un atbalstītājiem Zvannieku ģimene 25.augustā Dārza svētku ietvaros nosvinēja projekta darbu Noslēgumu. Esam priecīgi, ka ar padarīto varējām iepazīstināt biedrības draugus un atbalstītājus, iekļaujot Noslēguma pasākumu ikgadējo Dārza svētku ietvaros. Pateicamies visiem mūsu draugiem, kas vienmēr seko līdzi un pārdzīvo mūsu gaitas, veiksmes un neveiksmes.

Savukārt 26.augustā Atvērto durvju dienā mēs – aizbildņi, iepazīstinājām ar paveikto mūsu sadarbības partnerus un citas organizācijas. Mūsu svarīgākie sadarbības partneri, kam pirmkārt vēlējāmies izrādīt izveidotās mājīgās istabiņas, ir tās bāriņtiesas, no kurām nāk bērni un jaunieši, kam nākotnē šeit būs sava mājvieta. Tā būs droša vieta, netālu no saimes lielās mājas, kur patstāvīgas dzīves iemaņas pamazām pilnveidos bērni un jaunieši ar dažādām grūtībām. Visvairāk projekta mērķa grupas bērnu un jauniešu nāk no Amatas novada.

Kopā esam nonākuši pie atziņas, ka šiem bērniem ir tik būtiski palikt šeit – vietā, kur viņi ir uzauguši, iepazinuši apkārtni un tās cilvēkus, pieņēmuši par savām mājām un var saņemt palīdzību esot pieaugušiem un mēģinot saimniekot savā mājiņā. Neskatoties uz bērnu juridisko statusu, šeit ir izveidojušās ciešas ģimeniskas saites, kuras,pateicoties izveidotajai Pusceļa mājai, netiks pārrautas.

Priecājāmies arī par citu organizāciju pārstāvjiem, kas iepazina mūsu paveiktos darbus un ieceres saistībā ar šo mājiņu.

Tā kā visi aicinātie netika, būsim priecīgi turpināt izrādīt mūsu Pusceļa māju, īpaši vēloties iedrošināt arī citas nevalstiskas organizācijas veidot kaut ko līdzīgu.

Paldies visiem, kas ieradās un iepazina mūsu Pusceļa māju!

Categories
Pojekts "Pusceļa māja"

Pusceļa māja

Tāds izskatās zedeņu žogs! Pacietības paraugs mūsu mājā. izskatās vienkārši, bet Artūrs saka, ka darbs iet lēnām – lai sēta labi izskatītos  vajag rūpību un uzmanību. Tapusi jau puse no žoga un jaunieši sola to drīzumā pabeigt.

 

 

Viss notiek! Lielā istaba ir gatava – nosiltināta, apšūta ar dēlīšiem un uzlikta dēļu grīda! Ivars ved ciemiņus rādīt kā meistari strādā!                                                                      Projekts “Pusceļa māja” (Nr. Nr.2010.CH04/mic-139) turpinās!

Categories
Pojekts "Pusceļa māja"

Pusceļa māja

Iekšdarbi Pusceļa mājā (projekta Nr. Nr.2010.CH04/mic-139)  ir iesākušies! Pirmie tika ielikti jaunie koka logi. Meistari, izplēšot veco grīdu, atklāja, ka tai nepieciešama pamatīgāka siltināšana. Arī vecais reģipsis no sienām tika noņemts, lai sagatavotu vietu siltināšanai un koka dēlīšiem.

Gaidām jauno nedēļu ar turpmākiem darbiem!

Ivars ir lepns, ka ciemos ir sabraukuši ciemiņi no Beļģijas un atkal var parunāt “fon” valodā – tā viņš sauc visas svešvalodas. Kopā ar beļģu draugiem viņš strādāja pie sētas stabu ierakšanas. Kā īsts saimnieks viņš rāda savu darbu un arī vietu, kur būs taciņa. Tā pilnīgi no jauna tiks izveidota mājas otrā pusē, kur tiks atjaunota arī sākotnējā durvju aila un ieliktas jaunas durvis.

Vecais un jaunais logs!

Beļģu jaunieši kopā ar mūsu puišiem ir izpļāvuši Pusceļa mājas topošo pagalmu, ierakuši pirmos sētas stabus un gatavo lazdas, lai nopītu skaistu zedeņu žogu.

Categories
Pojekts "Pusceļa māja"

Projekts “Pusceļa māja”

Apakšprojekts “Pusceļa māja”, Nr. Nr.2010.CH04/mic-139, ko Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Īss kopsavilkums:
Apakšprojekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti kvalitatīvas dzīves iespējas sev draudzīgā un ģimeniskā vidē Cēsu novadā Vaives pagastā biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētajā kompleksā.
“Pusceļa mājas” izveide nodrošinātu patstāvīgai dzīvei nepieciešamo  sadzīvisko prasmju apguvi 7 biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētās alternatīvās ģimenes bērniem un jauniešiem-invalīdiem kopā ar palīgu.
Projekta laikā tiks veikta 3 dzīvojamo telpu renovācija, izveidota sēta un bruģēta taciņa, svinēti svētki noslēguma pasākumā un rīkota atvērto durvju diena.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai