Kontakti

Biedrība “Zvannieku mājas”

“Vecrogas”
Vaives pagasts,
Cēsu novads, LV – 4136
Reģ. Nr. 40008070557

Konts ziedojumiem:

Banka: A/S SEB banka
bankas kods SWIFT: UNLA LV2X

konta Nr. LV91UNLA0050016233327

Ar Latvijas Republikas Finanšu ministrijas 16.06.2005. lēmumu Nr.224, Biedrībai “Zvannieku mājas” ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Ziedojot biedrībai „Zvannieku mājas” uzņēmumi ir tiesīgi saņemt nodokļu atvieglojumus.

Juris Cālītis
Docents Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, Rīgas Reformātu-Brāļu Evaņģēliski luteriskās draudzes un Anglikāņu baznīcas Svētā Pestītāja draudzes mācītājs, ieguvis doktora grādu teoloģijā Hārvardas Universitātē, Zvannieku tētis, biedrības „Zvannieku mājas” dibinātājs un idejas autors.

Biedrības valdes loceklis

Tālrunis: +37126487033

Sandra Dzenīte-Cālīte.

Maģistra grāds filoloģijā. Kopienas vadītāja, Zvanniekos kopš pirmās dienas un arī šodien – katru dienu.

Biedrības valdes priekšsēdētāja

Tālrunis +371 26477091

Linda Baļčūne

“Ģimeņu atbalsta un mūžizglītības centra Zvannieki” vadītāja

Biedrības valdes locekle

Tālrunis; +371 28646241

E-pasts: linda.balcune@gmail.com

Līga Rode

Maģistra grāds teoloģijā

Biedrības valdes locekle

Tālrunis: +37125555962

E-pasts: ldzenite@gmail.com

Ivo Rode

Mācītājs Zvannieku māju draudzē.

Tālrunis: +37122059599

E-pasts: ivo.rode@gmail.com

Kā atrast “Vecrogas”?

Lai dotos uz “Vecrogām”, jābrauc pa Vidzemes šoseju. Aiz pagrieziena uz Cēsīm ir dzelzceļa pārbrauktuve (netālu “Āraišu” dzelzceļa stacijai). Pārbraucot tai pāri un uzbraucot mazliet kalniņā, otrais ceļš pa labi vedīs uz Zvannieku Mājām. Tālāk sekojat zīmēm “Vecrogas” vai “Nometne”.