Categories
Notikumi & pasākumi

Paldies 2016

Mīļie draugi,

Zvannieku ģimene vēlas pateikties par Jūsu draudzību, atbalstu, iedrošinājumu, par kopīgām cīņām un svētku reizēm, par iedvesmojošām idejām, par tikšanos, par labiem vārdiem, par sapratni – tas viss mūs dara stiprus un dod spēku!

Paldies, ka Jūs esat!

Vēlam Jums priecīgi sagaidīt svētkus!

Mēs esam īstās dāvanas viens otram!

15417920_1756777324646604_1649925067_o

Categories
Notikumi & pasākumi

Ziemassvētku prieki Zvanniekos

Tas, ka Zvannieku saime ir plaša, šķiet, nav nekāds noslēpums. Bet Zvannieku ģimene ir arī bezgala svētīta un milzu mīlestībā ievīta. Un šo mīlestību līdz sirds dziļumiem var apjaust Zvannieku ikgadējās Ziemassvētku svinībās, kad sanākam kopā mēs visi – Zvannieku plašā ģimene, visi mūsu draugi un atbalstītāji, Rīgas Brāļu Reformātu ev.lut. draudze, Rīgas Sv.Pestītāja Anglikāņu draudze un daudzi, daudzi citi.
Tā vien šķiet, ka svinību vieta ik gadu ir jāpaplašina, jo mūsu skaits ar katru gadu kļūst lielāks un lielāks. Tā pirms vairākiem gadiem tikāmies veco Zvannieku dzīvojamā istabā. Kad vecajos Zvanniekos kļuva par šauru un pārcēlāmies uz Vecrogām un mūsu plaši apmeklētajiem saietiem pārbūvējām garāžu. Bet arī tur nu kļuvis par šauru, tādēļ jau otro gadu kopā sanākšanai esam izremontējuši blakus esošo mājiņu, kas reiz bijusi kūtiņa (cik simboliski Ziemassvetkiem!).
Mīlīgi plecu pie pleca sasēduši mēs noturējām ceturtās adventes dievkalpojumu un mielojāmies ar gardām ziemassvētku vakariņām. „Gluži kā pirmkristieši” mūs raksturoja Arnis Rītups, kas mums pievienojies tikai šogad.
Svinības, kā katru gadu krāšņākas padarīja arī mūsu mīļie un talantīgie mūziķi – Kristīne Adamaite un Evita Zālīte. Protams, neiztika arī bez mācītāja Jura Cālīša sveikšanas dzimšanas dienā, lielās kūkas un svinīgām uzrunām.
Paldies visiem, kas bija ar mums un Ziemassvētku gaisotnē dalījās priekā, mīlestībā un sirds siltumā!

Categories
Notikumi & pasākumi

Priecīgus Ziemassvētkus!

Visa plašā Zvannieku saime sūta savu mīlestību un pateicību visiem, visiem mūsu draugiem, labvēļiem, atbalstītājiem un cīņu biedriem!

Ziemassvētku vēsts ir prieka un mīlestības vēsts. Lai mums visiem būtu gana mīlestības,  cilvēciskas labvēlības, atvērtības un prieka!

Priecīgus svētkus visiem!