Categories
Pojekts "Pusceļa māja"

Projekts “Pusceļa māja”

Apakšprojekts “Pusceļa māja”, Nr. Nr.2010.CH04/mic-139, ko Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai.
Īss kopsavilkums:
Apakšprojekta mērķis ir nodrošināt bērniem un jauniešiem ar invaliditāti kvalitatīvas dzīves iespējas sev draudzīgā un ģimeniskā vidē Cēsu novadā Vaives pagastā biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētajā kompleksā.
“Pusceļa mājas” izveide nodrošinātu patstāvīgai dzīvei nepieciešamo  sadzīvisko prasmju apguvi 7 biedrības “Zvannieku Mājas” uzturētās alternatīvās ģimenes bērniem un jauniešiem-invalīdiem kopā ar palīgu.
Projekta laikā tiks veikta 3 dzīvojamo telpu renovācija, izveidota sēta un bruģēta taciņa, svinēti svētki noslēguma pasākumā un rīkota atvērto durvju diena.

Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai