Categories
Pojekts "Pusceļa māja"

Noslēdzies projekts Pusceļa māja

Ar milzīgu pateicību visiem darbu darītājiem, Zvannieku ģimene 31.augustā noslēdza projektu Pusceļa māja Latvijas un Šveices sadarbības programmas grantu shēmas “NVO Fonds” (Līguma identifikācijas Nr. 2010.CHo4/mic-139) ietvaros. Pateicoties šīs programmas piešķirtajam finansējumam ir veikts nopietns ieguldījums mūsu bērnu un jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanā. Projekta ietvaros ir izremontētas 3 dzīvojamās telpas, atjaunota senā ārdurvju aila mājas otrā pusē, kur klāt pienāk svaigi bruģēta taciņa un apkārt mājai izveidota sēta – senai lauku mājai atbilstošs zedeņu žogs.

Kopā ar saviem draugiem un atbalstītājiem Zvannieku ģimene 25.augustā Dārza svētku ietvaros nosvinēja projekta darbu Noslēgumu. Esam priecīgi, ka ar padarīto varējām iepazīstināt biedrības draugus un atbalstītājus, iekļaujot Noslēguma pasākumu ikgadējo Dārza svētku ietvaros. Pateicamies visiem mūsu draugiem, kas vienmēr seko līdzi un pārdzīvo mūsu gaitas, veiksmes un neveiksmes.

Savukārt 26.augustā Atvērto durvju dienā mēs – aizbildņi, iepazīstinājām ar paveikto mūsu sadarbības partnerus un citas organizācijas. Mūsu svarīgākie sadarbības partneri, kam pirmkārt vēlējāmies izrādīt izveidotās mājīgās istabiņas, ir tās bāriņtiesas, no kurām nāk bērni un jaunieši, kam nākotnē šeit būs sava mājvieta. Tā būs droša vieta, netālu no saimes lielās mājas, kur patstāvīgas dzīves iemaņas pamazām pilnveidos bērni un jaunieši ar dažādām grūtībām. Visvairāk projekta mērķa grupas bērnu un jauniešu nāk no Amatas novada.

Kopā esam nonākuši pie atziņas, ka šiem bērniem ir tik būtiski palikt šeit – vietā, kur viņi ir uzauguši, iepazinuši apkārtni un tās cilvēkus, pieņēmuši par savām mājām un var saņemt palīdzību esot pieaugušiem un mēģinot saimniekot savā mājiņā. Neskatoties uz bērnu juridisko statusu, šeit ir izveidojušās ciešas ģimeniskas saites, kuras,pateicoties izveidotajai Pusceļa mājai, netiks pārrautas.

Priecājāmies arī par citu organizāciju pārstāvjiem, kas iepazina mūsu paveiktos darbus un ieceres saistībā ar šo mājiņu.

Tā kā visi aicinātie netika, būsim priecīgi turpināt izrādīt mūsu Pusceļa māju, īpaši vēloties iedrošināt arī citas nevalstiskas organizācijas veidot kaut ko līdzīgu.

Paldies visiem, kas ieradās un iepazina mūsu Pusceļa māju!