Categories
Zvannieku kopiena

Atbalsts

Lai gan Zvannieku ģimenei pašai ir krietns pulciņš bērnu un jauniešu, labprāt sniedzam atbalstu arī citām ģimenēm, kas ir pieņēmušas savās ģimenēs bērnus. Ir tik labi, ja var kopīgi pārrunāt, kā labāk izprast bērnu vajadzības, sliktās omas, neadekvāto uzvedību un dalīties pieredzē, kā ar to tiekam galā Zvannieku ģimenē. Ģimenes, kuras ir uzņēmušas savās ģimenēs bez vecāku gādības palikušus bērnus, ir ļoti vientuļas. Mēs piedzīvojam, ka ļoti bieži radinieki un draugi neatbalsta šīs ģimenes. Bet tādā situācijā tik būtisks ir atbalsts! Visi šie cilvēki ir varoņi, jo viņi ir tie, kas izglābj kādu pazudušu dzīvi un arī visas Latvijas nākotni. Mēs taču visi vēlamies, lai mūsu zemē dzīvotu priecīgi un laimīgi bērni!