Categories
Notikumi & pasākumi Presei

Zvannieku komandas tikšanās ar Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadību

Trešdien, 2010.gada 15.decembrī Zvannieku komanda – Sandra Dzenīte-Cālīte, Linda Baļčūne, Iļana Taivāne un Inese Riežniece devās uz Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, lai ar tās vadību -priekšsēdētāju Lailu Riekstu-Riekstiņu, Bērnu tiesību aizsardzības departamenta vadītāju Ingu Milleri un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta direktori Valentīnu Gluščenko pārrunātu, mūsuprāt, sasāpējušus jautājumus bērnu tiesību aizsardzībā, mūsu pieredzi un iespējamos risinājumus.
Kā viens no galvenajiem diskusijas jautājumiem bija par noteiktu kritēriju izstrādi, pēc kuriem sociālie darbinieki un bāriņtiesas izvērtē vai attiecīgā ģimene ir vai nav augsta riska ģimene, un kad atbildīgajiem darbiniekiem patiesībā vajadzētu lemt par bērnu izņemšanu no ģimenes un nodošanu ārpusģimenes aprūpē.
Zvannieku komandu jau līdz šim ir satraucis fakts, ka mātēm, kurām ir atņemtas aprūpes un pat aizgādības tiesības, bet pēc tam ir piedzimuši citi mazuļi, netiek pievērsta pienācīga atbildīgo institūciju uzmanība un viņas netiek uzskatītas par augsta riska ģimenēm. Aizgādnības tiesības atņem tiesa un tas vienmēr ir ļoti pamatots spriedums, kas balstās uz virkni pierādītu faktu – to, ka mātes pienācīgi nerūpējas par bērnu, dzīvo antisanitāros apstākļos, ģimenē tiek lietots alkohols vai pat narkotikas, ģimenē ir vardarbība utt. Visbiežāk, šīs mātes, dzemdējot atkārtoti, vēl aizvien atrodas tajos pašos apstākļos – viņu dzīvē nekas nav mainījies, līdz ar to visi šie apstākļi būtu jāattiecina arī uz jaundzimušā mazuļa dzīvi. Bet praksē tā nenotiek: kamēr ar mazuli nekas traģisks nav noticis, atbildīgās institūcijas neuzskata par nepieciešamu šīm mātēm un mazulim pievērst attiecīgu uzmanību. Parasti gaida, līdz notiks kāda traģēdija un tikai tad rīkosies, pieņems kādus mērus.
Ar argumentiem kādēļ tas mums šķiet nepareizi, griezāmies pie Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, lai pārliecinātu, ka šī prakse ir jāmaina. Sarunas laikā šķita, ka atbildīgās amatpersonas bija atvērtas un patiesi ieklausījās mūsu teiktajā. Viņas solīja veikt nepieciešamos grozījumus normatīvajos aktos, lai fakts, ka mātei jau ir atņemtas aprūpes un aizgādības tiesības, pats par sevi jau būtu pamats viņu iekļaut augsta riska kategorijā. Tāpat saņēmām solījumu, ka turpmāk, kad vien šādas mātes tiks ievietotas krīzes centros uz novērošanu, tiks vērtēts ne tikai šīs sievietes potenciāls un spēja audzināt pašai mazuli, bet arī riski, kas ar to būtu saistīti.
Zvannieku komanda ir apņēmības pilna sekot līdzi izmaiņām tiesību aktos un bāriņtiesu praksei, lai pārliecinātos, ka mūsu sacītais patiesi ir sadzirdēts un ka atbildīgās amatpersonas patiesi mainīs savu attieksmi un praksi šajos jautājumos.
Atzīmēšanas vērts ir arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas amatpersonu teiktais, ka viņu ieskatā ne vienmēr bioloģiskā ģimene ir pats labākais bērniem, ka vienmēr ir jāvērtē, kas ir labākais pašiem bērniem, kas ir tieši bērnu interesēs! Arī šīs nostājas maiņai un tās ieviešanai praksē Zvannieku komanda rūpīgi sekos līdzi!

Categories
Notikumi & pasākumi

Krāsainie Dārza svētki

Saule spīd, māja smaržo pēc Kristīnes un Dārtas ceptajām ābolmaizēm, visi sapucējušies košās drēbēs Zvannieku labākajās tradīcijās, meitenes ir izberzušas grīdas, ka spīd un laistās, uz galdiem balti galdauti, pilns pagalms ar lielākiem un mazākiem soliņiem, ārā uz kāpnēm ir iznestas Mārtiņa Brauna dāvinātās klavieres un…. Dārza svētki var sākties!

Tā iesākās mūsu ikgadējie Dārza svētki, kad ciemos bija sabraukuši mūsu tuvāki un tālāki draugi. Krāsas un dažādību svētkos ienesa gan mūsu ciemiņi, gan notikumi, gan laikapstākļi.

Svētku iesākumā pēkšņais lietus mūs visus mīļi iespieda nelielajā Vecrogu ēku kompleksa koka mājiņā. Sandra visus iepazīstināja ar šīs mājas jauno veidolu, nākotnes iecerēm un tai tika dots jauns vārds – “Pusceļa māja”. Pateicoties Lauku Atbalsta Dienesta LEADER programmas piešķirtajam finansējumam šajā mājā tika ierīkota kamīnapkure. Par “Pusceļa māju” tā top pamazām, lai ar laiku izveidotu patstāvīgu dzīvesvietu tiem mūsu jauniešiem, kas dažādu iemeslu dēļ nevarēs dzīvot pavisam neatkarīgi.

Kad lietus bija pierimis, ciemiņi varēja doties izjādēs ar mūsu saimniecības lepnumu zirgu Geju, kā arī apskatīt plašo kazu ganāmpulku un tās nedarbus.

Ar savu klātbūtni un muzicēšanu mūs atkal iepriecināja pianiste Liene Circene ar savu skolniecīti, operas solists Krišjānis Norvelis, akardeonists Kaspars Gulbis , mūzikas pedagoģe Inga Sarkane ar savu skolnieku Kristapu, Rīgas Reformātu-Brāļu draudzes loceklis Rihards Vuškāns un mācītājs Andris Grots. Tas ir mūsu draugu-mūziķu nopelns, ka Zvannieku ģimene ir iemīļojusi mūziku un tagad ģimenē katrs uzskata par goda lietu iemācīties dziedāt solo tā kā mazā Līga un Vizbulīte. Muzikālo priekšnesumu noslēdza Zvannieku ģimenes uzstāšanās.

Tā kā vakarā nekas vairs neliecināja par sauli, kas karsēja pa dienu, visi laimīgi sasēda pie Zvannieku ģimenes lielajiem galdiem, lai sasildītos ar lielo meiteņu gatavoto zupu. Mūsu mīļais krusttēvs Gints atkal bija ieradies ar saviem gardajiem sīrupiem, lai palutinātu mūs ar saldējuma kokteiļiem.

Aizkustinoša bija Raušu ģimenes dāvana. Anitra Rause ir mazās Līgas un Edvīna mūzikas skolas skolotāja, kas bija atbraukusi ciemos ar visu ģimeni, lai priecētu mūs ar skaistām dziesmām un sirsnīgiem vārdiem.

Noslēgumā kopīgi noskatījāmies jauno topošās operatores Leldes Gobas īsfilmu par Zvannieku ģimenes piedzīvoto Dānijā.

Paldies visiem mīļajiem, kas atrada laiku, lai atbrauktu ciemos!

Categories
Notikumi & pasākumi

Dārza svētki 28.augustā plkst.15:00

Tradīcijas turpinās! Jau ceturto vasaru Zvannieku ģimene “Vecrogu” pagalmā kopā ar saviem draugiem un atbalstītājiem svinēs Dārza svētkus. Piedalīsies Zvannieku ģimenes draugi-mūziķi: Liene Circene un Inga Sarkane. Protams, uzstāsies arī Zvannieku bērni.

Mīļie draugi, 28.augustā plkst.15:00 gaidīsim Jūs ciemos!

Categories
Notikumi & pasākumi

Ceļojums jeb lutināšanas kūre Dānijā

Zvannieku ģimene vienmēr apzinās, ka mēs varam pastāvēt tikai tāpēc, ka mums ir tik labi draugi un atbalstītāji. Ar fantastisko airBaltic palīdzību mēs varējām nokļūt pie mūsu brīnišķīgajiem Edvīns ar krustmāti Bangu un māsiņu Sintiju Lego zemēdraugiem Nila un Annas Katrīnas Pederseniem, kur piedzīvojām īstu lutināšanās kūri Dānijā. Nila ģimene gatavoja pusdienas, spēlēja kopīgas spēles, devās braucienos un bija vienkārši kopā ar lielo Zvannieku saimi visas 9 dienas. Pateicoties Nila uzņēmībai, mēs varējām piedzīvot gan Lego pilsētiņas priekus, gan apskatīt savvaļas dzīvniekus Lauvu parkā, no sirds izdzīvoties spēļu laukumos, gan nopeldēties Ziemeļjūrā. Vēl vairāk par šiem piedzīvojumiem, mēs visi bijā apburti ar Nila, Annas, viņu bērnu Karinas un Kima un Nila draugu laipnību, sirsnību un mīlestību pret mums. Mēs jutāmies ļoti gaidīti un tas padarīja šo ceļojumu tik brīnišķīgu. Mūsu pateicība visiem Dāņu draugiem bija īpaša koncertprogramma, kuru kopīgi ar bērniem izveidoja Zvannieku ģimenes mūzikas krustmātes Ieva un Diāna. Gan bērni, gan pieaugušie ir atgriezušies laimīgi un iedvesmoti.

Categories
Notikumi & pasākumi

Koncerts Mūziķi Zvannieku bērniem

Mūziķi Zvannieku bērniem – tas ir labdarības koncerts, kas jau septīto gadu priecē kā Zvannieku, tā arī visu mūsu draugu sirdis. Sešus gadus koncertu organizēja Latvijas Nacionālā Simfoniskā Orķestra vijolniece Vizma Vilsone. Viņas kolēģi un draugi – labākie Latvijas mūziķi vienmēr ar lielu prieku muzicēja šajos koncertos. Tā kā koncerti vienmēr ir bijuši gan profesionāli augstvērtīgi, gan sirsnīgi un pozitīvām emocijām pildīti, tad atsaucība bijusi gan no mūziķu, gan apmeklētāju puses. Plašā Zvannieku saime un visi mūsu draugi ar nepacietību gaida jūnija beigas vai jūlija sākumu, kad tradicionāli šis koncerts notiek. Bērni jau laikus gatavo dziesmas un sadziedās. Pateicoties šiem koncertiem un ciešajai draudzībai ar mūziķiem, bērni ir iemīlējuši mūziku tik ļoti, ka paši sākuši apgūt dažādus mūzikas instrumentus un ar prieku dodas uz operu.

Šogad koncerts notika, pateicoties mūsu uzņēmīgajai Zvannieku mammai un Latvijas Nacionālās operas solistei Evitai Zālītei. Mūsu sirdis priecēja Kristīne Adamaite, Ilze Urbāne, Raimonds Ozols, Artis Gāga, Gunta Davidčuka, Krišjānis Norvelis, Liene Circene un kamerkoris „Muklājs”. Protams, noslēgumā kā parasti uzstājās arī pati Zvannieku ģimene. Koncerts bija neaizmirstams un ļoti emocionāls.

Paldies visiem mūziķiem un jo īpaši mūsu Evitiņai par šo skaisto dāvanu!

Categories
Notikumi & pasākumi Zvannieku kopiena

1.maija talka

Zvannieku talka1.maijs ir Darba svētki un mēs mīlam tos atzīmēt ar kopīgu darbu. Vecrogu sēta, kā katra gada 1.maijā, bija pilna talcinieku – bija sabraukuši Zvannieku ģimenes draugi no tuvienes un tālienes. Kā parasti daudz draugi bija no Rīgas Reformātu- Brāļu ev.lut. draudzes un Sv.Pestītāja anglikāņu draudzes Rīgā. Zvanniekos vienmēr ir daudz darāmā, īpaši jau pavasarī. Kopīgiem spēkiem tika apsēti 2 dārzi, savesta kārtībā siltumnīca un sazāģēta malka. Runājot Raiņa vārdiem – ikvienam roka jāpieliek, lai lielais darbs uz priekšu iet. Kārtīgam darbam  sekoja arī kopīga vakarēšana pie ugunskura.

Milzīgs paldies ikvienam, kas piedalījās!

Categories
Notikumi & pasākumi Zvannieku kopiena

Sievišķīgais labdarības koncerts

Evita Zālīte2010.gada 8.marts bija svētku diena. Tā bija ne tikai Starptautiskā sieviešu diena, bet arī pavisam īpaša diena Zvanniekiem. Mūsu komandas biedrs, arī cīnītāja operas soliste un 4 bērnu mamma Evita Zālīte bija sarūpējusi brīnišķīgu labdarības koncertu, kurā viņa dziedāja franču un krievu kamermūziku ģitāras pavadījumā. Vēl muzicēja Zvannieku ģimenes draugi pianiste Liene Circene un flautiste Ilze Urbāne. Vārdos neaprakstāma sievišķības un mīlestības deva!

Koncertu apmeklēja tuvāki un tālāki Zvannieku ģimenes draugi. Un visi koncertā gūtie ienākumi tika veltīti Zvanniekiem.