Categories
Uncategorized

Paldies!

Zvannieku kopiena sūta vissirsnīgāko paldies saviem draugiem un atbalstītājiem, kas nenogurstoši sūta savās labās domas un vēlējumus, dāvā savu klātesību un palīdzošu roku, atvēl savus līdzekļus, lai uzturētu darbu, ko darām. Bezgalīgs paldies, ka esat mums līdzās jau 20 gadus! Paldies par jūsu uzticēšanos, izpratni un sniegto brīvību! Paldies par jūsu ieguldījumu Latvijas bērnos un jauniešos!

Sekojiet līdzi mūsu ikdienai Facebook: https://www.facebook.com/Zvannieki