Categories
Notikumi & pasākumi

Aktīvi darbojamies LM darba grupā

Biedrība “Zvannieku mājas” kopā ar Alternatīvās Bērnu Aprūpes Aliansi aktīvi darbojas Labklājības ministrijas (LM) izveidotajā darba grupā, kurā caurskata nepieciešamību reformēt un uzlabot bērnu ārpusģimenes aprūpes sistēmu kopumā, tajā skaitā, paredzot, ka bērni līdz 3 gadu vecumam nevar tikt ievietoti institucionālā aprūpē, t.i. bērnunamos. Pēdējā darba grupā, kas notika 2011.gada 5.decembrī, tika nolemts, ka LM šo darba grupu izveidos par patstāvīgu darba grupu un mēs uzsākto darbu turpināsim arī nākamajā gadā.