Birku arhīvi: Ziemassvētki

Paldies 2016

Mīļie draugi, Zvannieku ģimene vēlas pateikties par Jūsu draudzību, atbalstu, iedrošinājumu, par kopīgām cīņām un svētku reizēm, par iedvesmojošām idejām, par tikšanos, par labiem vārdiem, par sapratni – tas viss mūs dara stiprus un dod spēku! Paldies, ka Jūs esat! Vēlam Jums priecīgi sagaidīt svētkus! Mēs esam īstās dāvanas viens otram!

Ziemassvētku prieki Zvanniekos

Tas, ka Zvannieku saime ir plaša, šķiet, nav nekāds noslēpums. Bet Zvannieku ģimene ir arī bezgala svētīta un milzu mīlestībā ievīta. Un šo mīlestību līdz sirds dziļumiem var apjaust Zvannieku ikgadējās Ziemassvētku svinībās, kad sanākam kopā mēs visi – Zvannieku plašā ģimene, visi mūsu draugi un atbalstītāji, Rīgas Brāļu Reformātu ev.lut. draudze, Rīgas Sv.Pestītāja Anglik

Priecīgus Ziemassvētkus!

Visa plašā Zvannieku saime sūta savu mīlestību un pateicību visiem, visiem mūsu draugiem, labvēļiem, atbalstītājiem un cīņu biedriem! Ziemassvētku vēsts ir prieka un mīlestības vēsts. Lai mums visiem būtu gana mīlestības,  cilvēciskas labvēlības, atvērtības un prieka! Priecīgus svētkus visiem!