Laukums fiziskām aktivitātēm

Pateicoties Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālās lauksaimniecības pārvaldes piešķirtajam Eiropas Savienības finansējumam, maija mēnesī veiksmīgi tika realizēts projekts “Alternatīvās Zvannieku ģimenes bērnu rotaļu un fizisko aktivitāšu laukuma paplašināšana” (Nr.14-09-LL29-L413201-000007). Projekta mērķis. Papildināt alternatīvās Zvannieku ģimenes bērnu rota

Grāmatas svētki bildēs

Paldies visiem, kuri kopā ar mums un grāmatas autori Tatjanu Žagari -Vītiņu Zvannieku saulainajā pagalmā svinēja grāmatas iznākšanu! Paldies Lienei Circenei un Kalvim Kalniņam par brīnišķīgajām mūzikas skaņām! Paldies visiem par priecīgo noskaņojumu un siltajiem smaidiem!  

Tiekamies 10. maijā uz Zvannieku grāmatas atklāšanas svētkiem!

Mīļie draugi un atbalstītāji, visi esat mīļi aicināti 10. maijā uz Tatjanas Žagares-Vītiņas grāmatas SADZIRDĒTI atklāšanas svētkiem Zvannieki mājās plkst. 11:00 Šī ir iespēja mums visiem tikties uz kopīgu Mātes dienas svētbrīdi, jaunās grāmatas prezentāciju, autores iztaujāšanu, varēsim ieklausīties Lienes Circenes muzikālo priekšnesumā, operdziedātāja Kalvja Kalniņa balsī. P

1.maija talka

Tuvojas 1.maijs un tradicionāli tie ir svētki Zvannieku mājās, jo meitenes vāra lielo zupas katlu, pucē māju un gaida ciemos talciniekus!  Visi esat mīļi gaidīti izvēdināt galvas, priecāties par satikšanos, tiem, kas nav bijuši – iepazīt Zvannieku ģimeni un savas draudzes cilvēkus  un protams, protams – kaut ko labu padarīt! Darāmie darbi: sakopt apkārtni, pirmie sēšanas un stā

Preses konference – Civillikuma grozījumi

Alternatīvā bērnu aprūpes alianse šā gada 9.februārī Grand Palace Hotel Rīgā rīkoja preses konferenci ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību Tieslietu ministrijas virzītajiem grozījumiem Civillikumā. Likumprojekts paredz būtiskas izmaiņas bērnu tiesību aizsardzības jomā. Preses konferenci vadīja LU Teoloģijas fakultātes profesors un biedrības “Zvannieku mājas” dibinātājs Juris Cāl

Bērnu tiesību aktualitātes 09.02.2015

Mīļie draugi, atbalstītāji, godātie preses pārstāvji. Esam pievienojuši informāciju, kura jums var noderēt Bērnu tiesību jautājumos. Pielikumos atradīsiet: 1) Labklājības Ministrijas sniegto atbildi par statistiku par aizbildņiem, audžuģimenēm un adopciju 2) Rokasgrāmatu aizbildņiem, kas ir mūsu biedrības izstrādāta, vienlaicīgi tas ir kopsavilkums par aizbildnību 3) Ārpus ģimenes apr
lido

Juridisks atzinums par ANO Konvencijas par bērnu tiesībām 21.panta piemērošanu un interpretāciju

ANO Konvencijas par bērna tiesībām 21.pants ir skatāms kontekstā ar šīs konvencijas 20.pantu, kas paredz, ka „bērnam, kuram uz laiku vai ilglaicīgi ir liegta iespēja dzīvot viņa vai viņas ģimenes vidē, vai, ja aizstāvot viņa intereses, nav iespējams atļaut turpmāku uzturēšanos šajā vidē, pienākas īpaša valsts aizstāvība un atbalsts.” Šī panta trešā daļa precizē, ka „ar šā

Zvannieki uzrunā tiesnešus un Tiesībsargu

Zvannieki ir uzrunājuši 430 Latvijas tiesnešus un Tiesībsargu, ar lūgumu pievērst rūpīgāku uzmanību ANO Konvencijas par bērna tiesībām 21.panta tulkojumam un tā piemērošanai. Publicējam vēstules tekstu. ______________________________________ Augsti godājamie tiesneši!   Biedrības „Zvannieku mājas” redzeslokā ir nonākušas vairākas ārzemju adopcijas lietas, kurās ir pieļauts būt