Garīgās atveseļošanās centrs

Zvannieku garīgās atveseļošanās centrs darbojas uz kristīgām pamatvērtībām, uz praktiskas, kristīgas teoloģijas principa bāzes, sniedzot garīgu atbalstu gan kopienā dzīvojošajiem cilvēkiem, gan arī ikvienam, kurš ir dzīves jēgas meklējumos, sasniedzis izdegšanas robežu, jūtas vientuļš un meklē savu piederību, vēlas sajust īstu sadraudzību un kopību, kalpot otram. Zvannieki ir vieta, kur piedzīvot satikšanās prieku un atjaunot garīgo līdzsvaru. Ik dienas iespējamas individuālas pārrunas ar garīgo terapeitu un mācītāju, dzīvnieku terapija, dziedējošs darbs kopienā, ik svētdienu noris draudzes dievkalpojumi un dejas terapija, trešdienās kopīgie pārrunu vakari un Bībeles stundas.
Šobrīd Zvannieku mājās ir uzsākts Garīgās atveseļošanās centra ēkas rekonstrukcijas projekts. Šī telpa Zvanniekiem ir ļoti nepieciešama, lai tajā visa gada garumā varētu darboties mūsdienīga sporta zāle, kurā būtu iespējamas regulāras dejas terapijas nodarbības, telpa LEGO terapijai, kapela, kurā divas reizes dienā, no rīta un vakarā, katru dienu notiktu dievkalpojumi, kā arī kurā būtu iespējams rīkot kultūras pasākumus. Rekonstrukcijas laikā nepieciešams izbūvēt arī istabas, kurās pārnakšņot Zvannieku viesiem, draugiem un atbalstītājiem.